Zhang Yufei (ManGo) profile

Zhang Yufei (ManGo) information

  • Name Zhang Yufei (ManGo)
  • Zodiac Taurus
  • Height 168
  • Birthday 1994-05-08
  • Measurements B91(D) W63 H90
  • Born Tianjing, China
  • Professional Model, tao girl
  • Interest Shopping
  • Collections 3 collections
  • Views 108124

Zhang Yufei, English name: ManGo, aged 22, was born on May 8, 1994, from Tianjin, China. His occupation is a model, a Tao girl, and his hobby is shopping.