xGirls Girls' age collections

Girls' Generation is a women's popular singing group launched by SM Entertainment Korea in 2007. It consists of 9 people including Jin Taijun, Zheng Xiuyi, Li Shungui, Huang Meiying, Jin Xiaoyuan, Quan Yuli, Cui Xiuying, Lin Yuner and Xu Zhuxian.

Yuri

Singer, actor, host

Kim Tae Yeon

Singer, radio DJ, MC

Jung Soo Yeon

Singer, actor

Seo Ju Hyun

Singer, host

Tiffany

Singer, host

Kwon Yu Ri

Singer, actor, host

Kim Hyo Yeon

Singer, dancer, actor, host

Choi Soo Young

Singer, actor, host